28 نوامبر 2015 ... استخدام گروه صنعتی چی توز در کرج,استخدام کرج - شرکت پخش اطلس دیبا – چی توز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در البرز از میان افراد واجد شرایط ...