در دوره وزارت مسعود میرکاظمی در نفت، شیرانی در جایگاه مدیرعامل شرکت سپنتا، با استفاده از رانت‌های دولتی، به‌عنوان واسطه در بازارهای جهانی نفت، برای شرکت‌های ...