شرکت فولاد پارسه احتراما به استحضار میرساند فولاد پارسه سابقه مفید و توان رقابتی بالا در زمینه واردات و تامین ... لوله ساوه ، اهواز ، سپنتا ، سپاهان ، سمنان ، قزوین.