31 جولای 2016 ... در ایران دو جنس از پوکه معدنی وجود دارد که بیشترین استفاده را دارد: 1. ... پوکه دماوند هم از جنس قروه است (روشن تر و به رنگ کرم)، که تمامی ویژگی های ... لینک مستقیم گواهینامه فنی شرکت افق فردای پاسارگاد در سایت مرکز تحقیقات ...