تولید انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم. شرکت صنایع کابل های تخصصی شیراز معروف به کات کابل با سالها حضور موفق در بازار ایران ... کابلهای سبک با عایق و روکش P.V.C نوع NYM; کابلهای افشان با عایق و روکش P.V.C نوع MYMHY ... سیم های آنیل شده (کلاس 1 و 2) تابیده – عایق و فیلتر شده سپس با سیم مسی شیلد شده و پس از ...