قالبسازی ,تزریق پلاستیک ,گروه تولیدی و صنعتی آبتین. ... انواع ماشینهای تولید پریفرم مجهز به انواع دستگاههای بادکن PET مجهز به ماشینهای مدرن ساخت قالب CNC.