17 مه 2016 ... " بیژن فرهنگ دره شوری" به همراه همسرش در سفری به جزیره قشم، از سایت ... در ابتدای این دیدار، " کسری انصاری نسب" مدیر اجرایی موسسه سبز کاناز توضیحاتی ... و کاردستی های دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره بهاره کودکانه در سایت ...