کولر گازی، کولری است که با تبدیل گاز به مایع و سپس مایع به گاز تولید سرما می‌کند (گرما را می‌گیرد). ... کولرهای یک تکه یا پنجره‌ای; کولرهای دو تکه (اسپلیت); کولرهای پرتابل (قابل حمل); کولرهای .... اختراع‌های آمریکایی (تا پیش از ۱۸۹۰) · گاه‌شمار فناوری سردسازی · یخچال · کولر آبی ... شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۵.