راهنمای استفاده از داروی ونوستات®. ونوستات® حاوی داروی ارلیستات و به شکل کپسولهای 60 و 120 میلی گرمی موجود است. ونوستات® ضد چاقي و مهار كننده آنزيم ليپاز و ...