تاکید بر رفع موانع توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان آذربایجان غربی و اقلیم کردستان عراق در نشست مشترک استاندار آذربایجان غربی و سرکنسول ایران در ...