روابط اقتصادی دوجانبه ایران و اقلیم کردستان عراق : ... شرکتهای ایرانی ثبت شده در اقلیم کردستان 100 شرکت در اربیل و 105 شرکت در سلیمانیه فعال می باشند و ...