از متقاضیان محترم خواهشمند است جهت اعلام آمادگي خود براي شركت در نمايشگاه به قسمت ثبت ... در کشورهای در حال توسعه ، تعداد کثیری از کشتزارهای محلی شیوه کشاورزی ... بین فعالان این صنعت با تجارب شرکتهای خارجی حاضر در نمایشگاه میباشد امید ...