نام شرکت, بردار شیب. نام مدیرعامل, محمد حسین گوگانی. زمینه فعالیت, کاغذ پشت چسب دار- کاغذ سیلیکونی- خودچسب- بلیستر- لیبل. گروه, لیبل. ####.