نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد معروف به نیروگاه سیکل ترکیبی فراب یزد ( در ... احداث نیروگاه به روش B.O.O (ساخت، تملیک و بهره‌برداری) و به شرکت فراب ...