تهران - خیابان ولیعصر - بعد از چهارراه زرتشت - خیابان غفاری - شماره 14 مرکز مطالعات تخصصی توسعه صادرات و واردات کالاهای صنعتی ومعدنی ایرانیان