شرکت راه سبز چهلستون در زمینه تولید ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی فعالیت دارد ... در پارک علمی و فناوری شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است.