25 ا کتبر 2016 ... 4, خدمات مهندسی تامین تجهیزات و اجرای سیستم اتوماسیون واحد نورد سرد مبارکه, مجتمع فولاد مباركه, اصفهان, دردست اجرا, 1500+1300=2800, مهندسي ...