در تعامل با سندیکاها و انجمن‌های مختلف صنعت ساختمان لیستی از شرکت‌های فعال در این صنعت تهیه کردیم که حدودا 15 هزار شرکت را شامل می‌شد. پس از برسی‌ نهایی به ...