فیلم, ویدیو های پیشگامان صنعت. ... پیشگامان صنعت. این کانال به معرفی فعالیت ها و برنامه های گروه بین المل… ... برند های ساخت و ساز-شرکت گرما خیز. 98 بازدید.