ب:شهر میمه که این شهر هم در فاصله ی ۵۰ کیلومتری شهر لای بید واقع است. ... و چون شهر لایبید یک شهر صنعتی و معدنی است به همین خاطردارای معادن و شرکت های معدنی ...