29 ا کتبر 2016 ... شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد برای تکمیل نیروهای خود در بخش شبکه و ... متقاضیان حائز شرایط استخدامی می توانند رزومه خود را با موضوع عنوان ...