در صنعت چاپ نوین حتی امکان تکثیر اشیا و محصولات نیز فراهم شده است. 23 . پدید پردازش پایدار، نماینده رسمی چاپ دیجیتال صنعتی کونیکا ... شرکت پدید پردازش ...