14 ژانويه 2017 ... در سال 1382 با بهره برداری کارخانه اولین تولیدات شرکت در زمینه سیم و کابل .... شرکت زرسیم در چهارمین دهه ی فعالیت خود از پیشروان تولید سیم و ...