شرکت مایـــسا تــــسمه. به استحضار می رساند مدیران و فعالین شرکت مایسا با نزدیک به 20 سال تجربه در ارائه... صنایع فولاد تایماز. Fırmamız sanayii sektöründe ...