شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

اساس نامه شرکت خدماتی

sabttehran.com
اساسنامه شرکتهای خدماتی - ثبت تهران
15 دسامبر 2016 ... اساسنامه شرکت خدماتی شهرک/ ناحیه صنعتی ………………… الف- شرکت: شرکت شهرکهای صنعتی استان. ب- قانون: قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره ...

www.semnaniec.ir
اساسنامه شركت خدماتي | شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان
اساسنامه شركت خدماتي · پست الکترونيک همکاران. پیام مدیرعامل. با ياد و نام خداوند سبحان توسعه بخش صنعت در سالهاي اخير امري است كه در سايه الطاف الهي و سعي و ...
sherkat.ssaa.ir
بسمه تعالی - اداره کل ثبت شرکت ها
در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت. ماده 11 وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده.
www.mcls.gov.ir
شرکتهای تعاونی خدماتی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شرکتهای تعاونی خدماتی. ... اساسنامه شرکت های تعاونی خدماتی · آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی و ... آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ...
www.portal.kh-tejarat.com
شرکت خدمات تجارت - اساسنامه
24 دسامبر 2011 ... اساسنامه شرکت خدمات تجارت (سهامي خاص). بخش 1- نام، موضوع، ... ه‍ : اقدام به سرمايه گذاري در ساير شركتهاي خدماتي، بازرگاني و يا توليدي (مصوبه مورخ ...
www.rrk.ir
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند - روزنامه رسمی
10 جولای 2014 ... ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید پرند که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده ... تأسیسات، تجهیزات شهری، مسکونی، خدماتی، تولیدی و اقتصادی و سایر ...
www.sabtco.ir
اساسنامه های نمونه | ثبت شركت, اخذ رتبه بندي شركت, ثبت برند, ثبت ...
اساسنامه اتحادیه تعاونی دریافت فرم اساسنامه تعاونی مصرف.
www.iranian-net.ir
ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ: ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒ - ایرانیان نت
ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ: ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺖ . ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ... ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ: ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ: ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ...
www.mci.ir
همراه اول - اساسنامه شركت ارتباطات سيــار ایران
نام شركت عبارتست از شركت ارتباطات سيار ايرن (سهامي عام ) كه در اين اساسنامه از اين پس ، شركت ... مالكين مشاع سهام بايد در برابر شركت به يك شخص نمايندگي بدهند .