شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

استخدام شرکت ایریسا اصفهان 92

www.msc.ir
ﺗﻮﻟﯿﺪ ورﻗﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎﺯ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎن
6 دسامبر 2014 ... وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﮐﻤﯿﺘﻪﺍی ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍری ﺍﺻﻔﻬﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ...... ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮓ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﺎ 98 درﺻﺪ ، ﺍﯾﺮﯾﺴﺎ ﺑﺎ .... ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 92 .... ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍم ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ در آﻣﺪه و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ وﺍﺣﺪ آﻣﺎده ﺳﺎﺯی ﺗﺨﺘﺎل ...

www.isfictnews.ir
مجتمع آموزشی متاکو | آی تی اصفهان - سایت خبری فناوری اطلاعات
خانه · رپورتاژ آگهی · استخدام · معرفی شرکت ... نشرشده توسط:آی تی اصفهان ۰۴ دی ۱۳۹۲ درشرکت ها و فروشگاه های سخت افزاری, معرفی شرکت نظری بدهید ... 14038 نفر ساعت دوره های تخصصی در حوزه تجاتر و بازرگانی در سال 92; از خرداد 90 تا پایان مرداد تعداد 69940 ... مجتمع فولاد مباركه -شركت ايريسا -شركت تابان نيرو (وابسته به ...
ielts-house.com
اخبار > تجارب شرکت کنندگان در آزمون IELTS ایرسافام | خانه آيلتس ...
5 جولای 2014 ... یکی از مهمترین دغدغه های زبان آموزانی که قصد شرکت در آزمون رسمی IELTS را دارند، انتخاب محل ثبت نام آزمون می باشد. پیش از این خانه آیلتس آفرینش ...
www.issiran.com
دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایران
مستقر در Gwangyang )کوره بلند شماره 1 ( شرکت پسکوی ...... بــا پیگیــری ایشــان دو قطعنامــه در ســمپوزیوم های 90 و 92 .... دانشـگاه علـوم و تحقیقـات اصفهـان، اسـتخدام در سـال 1364 ... سیسـتم ها و اتوماسـیون ایریسـا، رئیـس هیـأت مدیـره شـرکت.
asre-iranian.ir
ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ! ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ 300 ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺮﺭ ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ ...
16 نوامبر 2016 ... ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸـﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ. ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ..... ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺷﻤﺎﺭﻩ #### ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ( ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ. ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ) ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ..... ﻛﺮﺑﺎﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ 92 ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ 93 ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ... ﺧﺼﻮﺹ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ: ﻫﻢ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺎﺭﺍﺯ ﻭ ﻫﻢ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﻔﻴﺪﺩﺷﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ. ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﻣﻰ ...
esfahan.irannsr.org
دعوت به همکاری شرکت بین المللی سیستم ها واتوماسیون (ایریسا)
از جمله شرايط استخدام تمام وقت در شرکت ايريسا نداشتن کار دوم است آيا اين شرط مورد پذيرش شما مي. باشد ؟ ✍ ... نظريه مدير عامل : با استخدام نامبرده بصورت : قراردادي.
www.irisaco.com
International Systems Engineering & Automation Company (IRISA)
شرکت بین المللی سیستم ها و اتوماسیون - ایریسا. ... The first and best Automation company in Iran. 1. Rating High Council of Informatics of Iran. 23. More than 23 ...