شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

استخدام شرکت ایریسا اصفهان 93

www.msc.ir
ﺍﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻓﻮﻻد ﺳﻔﯿﺪ دﺷﺖ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺍوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺍﺗﻤﺎم ﭘﺮ - شرکت فولاد مبارکه اصفهان
6 سپتامبر 2014 ... ﺍﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮﺍن ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﺮﯾﺴﺎ در. ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی .... 19/6/93. ﺍﺳﺘﺎن ﺍﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎق ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍن ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﺎﺯدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺍﯾﻦ. ﺑﺎﺯدﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ...... -11 ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﺑﺮﮔﺰﺍری ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ورﺯﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍم. ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ .

www.daneshju.ir
افراد برجسته حسابداري [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران
23 جولای 2008 ... رسمي مرتبه استخدامي ... 7 بررسي سودمندي اطلاعات حسابداري در ارزيابي ريسك بازار شركت ها در ايران مجله حسابدار 1378 ... تغييرات هزينه سرمايه مجله علوم اداري و اقتصادي دانشگاه اصفهان 1384 ..... مجله بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي، زمستان، صفحات 119-93. ..... مشاور شركت بين المللي خدمات مهندسي ايريسا 1378
www.msc.ir
ﺗﻮﻟﯿﺪ ورﻗﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎﺯ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎن
6 دسامبر 2014 ... وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﮐﻤﯿﺘﻪﺍی ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍری ﺍﺻﻔﻬﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ...... ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮓ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﺎ 98 درﺻﺪ ، ﺍﯾﺮﯾﺴﺎ ﺑﺎ .... ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 92 .... ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍم ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ در آﻣﺪه و ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ وﺍﺣﺪ آﻣﺎده ﺳﺎﺯی ﺗﺨﺘﺎل ...
ielts-house.com
اخبار > تجارب شرکت کنندگان در آزمون IELTS ایرسافام | خانه آيلتس ...
5 جولای 2014 ... یکی از مهمترین دغدغه های زبان آموزانی که قصد شرکت در آزمون رسمی IELTS را دارند، انتخاب محل ثبت نام آزمون می باشد. پیش از این خانه آیلتس آفرینش ...
esfahan.irannsr.org
دعوت به همکاری شرکت بین المللی سیستم ها واتوماسیون (ایریسا)
از جمله شرايط استخدام تمام وقت در شرکت ايريسا نداشتن کار دوم است آيا اين شرط مورد پذيرش شما مي. باشد ؟ ✍ ... نظريه مدير عامل : با استخدام نامبرده بصورت : قراردادي.
www.msc.ir
رشد 9 درصدي توليد درگروه فوالد مبارکه اصفهان - شرکت فولاد مبارکه ...
27 آگوست 2015 ... می نمودنــد، دروش مدیــر عامــل شــرکت فــوالد ســفيد دشــت بــا ارایــه گــزارش مبســوطي از آثــار ..... شـرکت ایریسـا و قسـمت ITS در قالـب پـروژه IPSO.
www.mgtsolution.com
شركت بين المللي مهندسي سيستم‌ها و اتوماسيون-ايريسا (سهامي خاص ...
شركت بين‌المللي مهندسي سيستم‌ها و اتوماسيون (ايريسا) – داراي بالاترين رتبه در بيشتر زمينه‌‌هاي فعاليت در ... فولاد مباركه اصفهان، بين‌المللي مهندسي ايران (ايريتك) و شركت‌هاي ايتاليايي ILVA و GTI فعاليت خود را آغاز نمود و ... تلفن, #### .
www.irisaco.com
International Systems Engineering & Automation Company (IRISA)
شرکت بین المللی سیستم ها و اتوماسیون - ایریسا. ... The first and best Automation company in Iran. 1. Rating High Council of Informatics of Iran. 23. More than 23 ...
www.kolondoor.ir
شرکت ها و فرودگاه ها - شرکت کلون در تک آریا
اجرای چندین پروژه برای شرکت های بزرگ و فعال کشور در زمینه های مختلف. ... شركت B.A.T پارس-تهران- خ اسفنديار(پك استوپر و يراق آلات ). 7 ... شركت چشم خانه. 2.
khabarfarsi.com
فولاد مبارکه اصفهان (msc.ir) | خبر فارسی
دکتر بهرام سبحانی مدیر عامل فولاد مبارکه در گردهمایی مدیریت و کارکنان شرکت ... معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: این شرکت موفق شد سود هر ...