شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

استخدام شرکت فرینه فناور

www.sbstp.ir
اکو سیستم کارآفرینی موسسه فناوری ماساچوست - پارک علم و فناوری ...
بسیاری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکت های کوچک و متوسط ) ... فناوری( ، پارک های صنعتی و فناوری فراهم نمایند و آنها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل .... و چند شرکت دیگر افرادی استخدام ...... فرینی را به خود تخصیص می .

92.242.195.142
آزﻣـــﻮن
25 ژانويه 2016 ... اﻓﺮادي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﺨﺪام و داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ. آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ... دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري. (. اﻋـﻢ از.
entrepreneurship.aiau.ir
خانه - مرکز کارآفرینی - کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
استخدام متخصص تولید محتوا در شرکت نرم نگاران آرمیتیس · دکتر محمد .... شرکت نیتل پارس استخدام می‌کند · رقابت 58 هزار ..... استخدام 200 نیرو در آتش‌نشانی شیراز.
farinehtech.com
Farineh Fanavar
شرکت فرينه فناور يکي از شرکتهای پيشتاز در زمينه تحقيق و توسعه فناوريهای نوين در ايران است و در حال حاضر در دو حوزه «اتوماسيون صنعتي و کنترل فرايند» و ...
alumsharif.org
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
از اﻋﻀـﺎي ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮه ﻣـﺪﻳﺮه ﻛـﺎﻧﻮن. ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ. در ﺟﻠﺴ. ﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ . ﻫﺪ. ف. از اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ...... ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دررﻳﺰ .23. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎي ﺗﻚ .24. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺪﻳﺪ. ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ .25. ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺪر ﺻﻨﻌﺖ .26. ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻد ﻓﺎم .27 ... اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ...
www.aiau.ir
آرشیو اخبار بازار کار و فرصت‌های شغلی
استخدام کارشناس در شرکت تحلیلگران روزنه شرق .... شرکت تحلیلگران شبکه آریانا استخدام می‌کند ..... شرکت تحلیلگران شبکه آریانا استخدام می‌کند ...
www.hamikar.com
حامی کار - آگهی استخدام - ثبت رزومه
9 ژوئن 2013 ... استخدام در شرکت مهندسان مشاور لیمان / تاریخ انقضا آگهی: 26 خرداد 1392 ... مهندس برق مهندس مکانیک و کارشناس ساختمان با حداقل 5 سال سابقه کار ، جهت ... استخدام درشرکت مهندسی آهوان تک (سهامی خاص)/ تاریخ انقضا آگهی: 10تیر92.
www.kaspid.com
مشتریان طراحی سایت و بهینه سازی سایت کاسپید
یکی از سرمایه های اصلی هر شرکت، مخصوصاً شرکت هایی که در زمینه ارائه خدمات طراحی ... صنایع خودرو پیوند توسعه; شرکت رایکا آلتون تسمه; شرکت پیوند قطعات آرین ...