شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

انحلال شرکت تضامنی

daneshnameh.roshd.ir
: انحلال شرکت تضامنی - دانشنامه رشد
به موجب ماده 137 قانون تجارت ، شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود: ... در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه آن دلائل را ...

kiasabt.com
موارد انحلال شرکت - کیا ثبت
موارد انحلال شرکت شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری، تحت شرایط عام حقوق شرکتها منحل می شود. این شرایط عمدتاً عبارت اند از: انتفای تعدد شرکا، انقضای  ...
bisabt.ir
انحلال شرکت تضامنی و نسبی | ثبت بین الملل - ثبت شرکت در کرج
انحلال شرکت تضامنی و نسبی - در صورتی که یکی از شرکای شرکت تضامنی یا شرکت نسبی ، به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و ، دادگاه آن را دلایل را.
companyregister.ir
موارد انحلال شرکت کدامند؟ - ثبت شرکت فکر برتر
به موجب بند"ج" ماده 136 قانون تجارت،حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که "یکی از شرکا به دلایلی،انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه ...
sabthadaf.com
انحلال شرکت تضامنی - هدف - ثبت شرکت
انحلال شرکت تضامنی,شركت تضامنی پس از منحل شدت باید تصفیه گردد. در بخشی از كشورها شركت پس از ثبت انحلال شرکت تضامنی و در زمان تصفیه شدن می تواند ...
www.sabtco.ir
جهات انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی | ثبت شركت, اخذ رتبه بندي ...
در صورت تراضی تمام شرکا انحلال شرکت از اهمیت برابر با ایجاد آن برخوردار است . به همین دلیل همان گونه که برای تاسیس شرکتهای تضامنی و نسبی امضای همه موسس در ...
www.vanak.org
انحلال شرکت های تضامنی و نسبی - ثبت ونک
علل و شیوره تصفیه و آثار انحلال در این شرکتها با توجه به مقررات متفاوت آنها از شرکتهای سرمایه شایات بررسی است. گفتار اول جهات انحلال شرکت های تضامنی و ...
www.sabtviona.com
شرکت های تضامنی و نسبی - ثبت شرکت ویونا
8 آگوست 2014 ... شرکت تضامنی که حداقل با یک مدیر تعیین میگردد و مسئوليت شرکا به ... حالتیكه احدی از شركا از محكمه خواست انحلال كرده و محكمه آن دلایل را موجه ...
www.cbi.ir
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ - بانک مرکزی
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ. ﺻﺮﺍﻓﻲ ................ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ... ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺮﺍﻓﻲ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺮﮐﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ .... ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﮐﺖ، ﺣﺪﺍﻗﻞ. ٢٠. ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ. ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ. ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ.