شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

ترازنامه شرکت پیمانکاری

www.torc.ir
صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به 31 - شركت پالايش نفت تهران
شركت پاالیش نفت تهران. ) سهامي عام. (. ترازنامه. در تاریخ. 31. شهریورماه. 1391 ...... 34،526. ميليون ريال ذخيره مطالبات پيمانكاران از اقالم زير تشكيل شده است. : شركت ...

www.codal.ir
صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی شده) - Codal
21 دسامبر 2014 ... 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ملت (سهامي عام) شامل ... اماني نزد پيمانکاران شرکت فرعي تراکتورسازي به مبلغ 5/27 ميليارد ...
accsupport.nosa.com
آموزش حسابداری موضوعی - حسابداری پیمانکاری - سامانه پشتیبانی نرم
27 سپتامبر 2014 ... حصه‌ای‌ از کار که‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ شده‌ است‌. ج‌ . میزان‌ سودی‌ که‌ انتظار ... بابت ثبت ضمانتنامه دریافتی از شرکت پیمانکار طرف حساب انتظامی ...
www.accpress.com
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 – حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ در صورتهای‌ مالی‌ پیمانکار ... از مبالغ‌ دریافتی‌ توسط‌ پیمانکار است‌ که‌ کار مربوط‌ به‌ آن‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ ..... وقتی به عنوان حسابدار وارد شرکت پیمانکاری شدیم چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
companyregister.ir
مفهوم نظارت و عملکرد بازرسان در شرکت های سهامی
انتخاب اولین بازرسان در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی موسس (مادده 145ناظر بر ماده 17 لایحه اصلاحی 1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران است که طی ...
www.icd.co.ir
شرکت بین المللی توسعه ساختمان - صفحه نخست
بین المللی توسعه ساختمان - سعدی شیراز; آریا عمران پارس - مگا پارس; بین المللی توسعه ساختمان - پروژه ... شرکت افق سازه پایا (سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی)
modiriatmali.com
دانلود صورتهای مالی نمونه – مدیریت مالی
برچسب هادانلود ترازنامه دانلود سود و زیان دانلود صورت گردش وجوه نقد دانلود صورت مالی سازمان حسابرسی دانلود ... تشکیل کارگروه استانداردسازی صورت‌های مالی شرکت‌ها.
st.rhbroker.com
صورتهاي مالي
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ... ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ را در ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . )2 ... ﻫﺎي ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ .