شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه علمی کاربردی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

www.isiri.org
ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه آزﻣﻮن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و روش ﻫﺎي - سازمان ملی استاندارد
Central Office: Southern corner of Vanak square, Tehran .... ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﺮ. ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان. (. ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ. ) ﺑﺎداﻣﭽﻲ. ,. ﻓﺮﻫﺎد. ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ... داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻬﺮان.

www.mrvisitor.ir
سید حجت بزاززاده | - مسترویزیتور
مدیر مسئول سایت مستر ویزیتور/ مدیر بازرگانی و بازاریابی داخلی و بین الملل ... مهرکام پارس(تهران); دانشگاه علمی کاربردی شرکت شیر پاستوریزه پگاه(تهران) ...
uast-parsoilco.com
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺸﺎوره ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ - ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ 14 ﺧﻴ - دانشگاه علمی ...
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺎرس. اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ. اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ،ﺑﻠﻮار ﭘﮋوﻫﺶ،ﺷﻬﺮك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﭘﮋوﻫﺶ. ####. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻚ. (. ﺗﻬﺮان. ) خ دﻣﺎوﻧﺪ.
www.cafenetyar.com
سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی ( سامانه سجاد ) - کافه نتیار
سامانه مدیریت آموزشی دانشگاه علمی کاربردی مرکز میاندوآب · مرکز آموزش دهخدا - تکاب ... علمی کاربردی خانه کارگر واحد کرج · مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی توسعه ... مرکز اموزش علمی کاربردی سیمان آبیک · مرکز اموزش علمی کاربردی فرهنگ و  ...
www.iranadna.com
هیات مدیره انجمن - انجمن دارندگان نشان استاندارد
شرکت پاکسان ( سهامی عام ) گروه شوینده و بهداشتی #### مدیر عامل - شرکت های گروه گلرنگ ( پاکشو، پخش اول، گلرنگ پخش، پاکشو تاشکند و ... ) #### ...
nano.ir
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو | چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو | مراکز ...
انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز ... شرکت نانوفناور فاران, فارس-شیراز-میدان نمازی-بلوار کریمخان زند-دانشگاه شیراز-دانشکده مهندسی ...
tehran.pegah.ir
شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران
سایت پگاه. ... محصولات. پنیر. شیــر. دوغ. ماست. پودری. آبمیوه. خامه. كارخانجات تولیدی. آخرین اخبار پگاه. آخرین اخبار پگـاه. photo_2016-12-27_09-07-18. دی ۷, ۱۳۹۵ ...
www.uswr.ac.ir
خیابان شهید با - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ساختمان پیشتازان آیین زندگی. ####. 28. مركز آموزش علمی. -. كاربردی شركت تعاونی. كارخانجات فراوری روغن و دانه های روغنی ایران. تهران،خیابان استاد ...
pegah.ir
پگاه | شرکت صنایع شیر ایران
شرکت های هلدینگ. پگاه استان ها. پگاه آذربایجان شرقی · پگاه آذربایجان غربی · پگاه اصفهان · پگاه تهران · پگاه ... معرفی شرکت پگاه گلپایگان در فرابورس تهران ...
www.uast.ac.ir
آدرس و شماره تماس مراکز تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
تهران -اوین -خ کودکیار-دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. #### .... مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تعاونی پیشتازان آیین زندگی (تهران). تهران -خيابان ...