شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سایت شرکت آفرینه طوس

www.hrec.co.ir
پست - برق منطقه ای هرمزگان
... تا فايل توسط نرم افزار خوانده شودواطلاعات در سايت آمار توانير بروز رساني گردد. ... پروژه هاي پستهاي انتقال و فوق توزيع در دست اقدام اسفند ماه, در شركت برق منطقه اي, سال ####, 100, 0, 0, 88, مشخص نيست, 18.49, 0, 18.49, قدس نيرو, آفرينه طوس ... 36, 26, پست 230 سندرك, 230, ####, 2, 40, 80, 0, 0, 88, 3.09, 0, 3.09, توس ...

dehkhoda.kiau.ac.ir
اصل مقاله (4196 K) - علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون ...
هجری در توس می زيست، اما می توان گفت اين شاهكار، فراهم آورده ی نسل هايی ... اغريرث و افراسياب، فرود و ريونيز، فرود و زراسب، فرود و طوس، بيژن و هومان، ...... ثالث(، تهران: آفرينه، 1381. ... مقاله ی »كينه توزی، گذشت، دين و سالمتی«، سايت روان شناسی. ... ابيات و واژه های دشوار و برگردان متن منظوم به نثر(، مشهد: شركت به نشر، 1381.
www.takcable.com
Tak Cable Works Co. :: پروژه ها - فارسی
پروژه, سایز کابل, نوع کابل, نام شرکت, ردیف. 10×1/5, کابل ... فاز 12 پارس جنوبی, کابلهای ابزار دقیق, شرکت کیسون, ####-شرکت آفرینه طوس 80-شرکت ...
r4b.ir
گزارش عملکرد مرکز رتبه بندی منتهی - مرکز رتبه بندی ایران
هر ماه گواهینامه های شرکت هایی که فرایند رتبه بندی آن ها در آن ماه به پایان ..... 211. صنعتی گلرنگ. سیمین. 311. نورد ولوله صفا. سیمین. 312. سردریزان. برنزین ...
www.ieis.ir
فهرست اعضای شعبه - سندیکای صنعت برق ایران
نام شرکت. اتانیر. الکتروپژاک آرین. اطلس افروز شرق. الکترو سازه راژان. افق مهر توس. انرژی پاک اترک. آذرخش انتقال نیرو پاژ. آفرینه طوس. آریا سولار صنعت.
r4b.ir
گزارش عملکرد واحد رتبه بندی منتهی به - مرکز رتبه بندی ایران
هر ماه گواهینامه های شرکت هایی که فرایند رتبه بندی آن ها در آن ماه به پایان. رسیده است به ..... اتانیر. برنزین. 214. سامان شیمی. سیمین. 249. گروه تولیدی وبازرگانی امین.
r4b.ir
گزارش عملکرد منتهی به - مرکز رتبه بندی ایران
شرکت های نمونه در فرایند صادرکننده نمونه کشوری و استانی ...... شرکت. رتبه. 110. پاس آداک. سیمین. 0. ستاره. 110. فرآورده های آجرنسوز امین آباد. برنزین. 3. ستاره.
pazhuh.basetgroup.com
باسط پژوه| شرکت‌های مشاور، پیمانکار، پست ساز، تابلوساز و اتوماسیون
مهندسی توسعه انرژی شهر پایدار. توسعه آبیاران وهرز. صنایع برقی آذرخش بوشهر. توان پایه پارسیان. آسیا بهین برق. آذرخش انتقال نیرو پاژ. آشتیان تابلو. آرین تکین ...