شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سایت شرکت زیست فناوری کوثر


stemcell.isti.ir
ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی - حمایت از تجاری سازی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری " تجاری سازی محصولات علمی " را بعنوان هدف اصلی و مطلوب ... و به مرحله تولید رسیده است حمایت نموده و در صورت تایید ، در سایت ستاد معرفی نماید . ... شركت سلول بافت زيست (سبز) ... شرکت زیست فناوری کوثر ...
htcd.tums.ac.ir
جدول سطوح حمایت شرکت‌ها - وبسایت فن بازار ملی سلامت
5, شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر (NBTF), نانو حاملهای زیستی - داروهای پیشرفته, اسپری .... 101, دانا کاسیان لرستان, دارو سازی, روغن شتر مرغ الیویکس.
biotechfund.ir
طرحهای مورد حمایت - صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
توسعه و تولید نیمه صنعتی آنزیم دارویی نوترکیب - زیست مانند پگلوتیکاز. شرکت پروتئین فناور پژوه ... شرکت زیست فناوری طاها ژن ... شرکت تراژن ساز ویستا.