شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سایت شرکت ساختمانی دیداس


www.azarnezam.ir
ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره آدرس ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺪﯾﺮ. ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه. ﻣﺪﯾﺮ. ﺗﻠﻔﻦ. آدرس. 7313. دﯾﺒﺎ ﻧﻘﺶ آرﯾﺎ. ﯾﺜﺮﺑﯽ ﮔﺎوﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ. #### ... ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎراﺑﯽ ﭼﺎﯾﮑﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺮ ﺑﻠﻮك ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم. 12421 .... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﺪاس.
astana.mfa.ir
سفارت جمهوری اسلامی ایران – آستانه
اسکلت فلزی و اجزاء و قطعات آن برای استفاده در ساختمان. #### ... -يادداشت تفاهم همكاري بين شركت بورس كالاي ايران و بورس قزاقستان در مهر ماه 1391 .... دیداس، دنارهساز و. .... کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران .
www.alaksiran.com
آلاکس ایران: AlaksIran
شرکت آلاکس ایران با همکاری شرکت آلاکس ترکیه که از برندهای معتبر در زمینه طراحی و تولید یراق آلات آلومینیومی می باشد . در محل شهرک سرمایه گذاری خارجی واقع در ...
azarnezam.ir
ﺷﻤﺎره آدرس ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ 6 پ - ﺷﻤﺎﻟﯽ 3 ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺪﯾﺮ. ﺗﻠﻔﻦ. آدرس. 7313. دﯾﺒﺎ ﻧﻘﺶ آرﯾﺎ. ﯾﺜﺮﺑﯽ. ﮔ. ﺎوﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ. ####. ﺗﺒﺮﯾﺰ. -. وﻟﯿﻌﺼﺮ ... ﺳﺎﺑﺎط ﻃﺮح ﺷﻬﺮ. ﻣﻬﺪوي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﻓﺮﯾﺒﺮز .... ﻃﺮاﺣﺎن ﻓﻀﺎ زﻣﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن. ﻋﺒﺪي ﺣﺴﯿﻦ.
111.ir
ثروتمندان و کارآفرینان ایران - وب سایت اقتصادی 111
مدیر عامل شرکت بین المللی استراتوس/مدیر عامل بانک اقتصاد نوین/بنیانگذار بنیاد .... از کارشناسان مالی و کارآفرینان بزرگ استان یزد که از سال 1378 وارد بازار کار ...
didas.ir
پورتال شركت ساختماني ديداس > صفحه اصلی
شركت ساختماني ديداس در شهریور ۱۳۵۹ و با شماره ثبت ۳۸۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر بندرعباس به ثبت رسیده و طی دوران فعالیت خود پروژه های ...