شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سایت شرکت صبامهر


ppo.ir
شرکت های ضد عفونی و دفع آفات نباتی - سازمان حفظ نباتات
بخشنامه های مربوط به شرکت های ضدعفونی و دفع آفات نباتی. اصلاح کدهای ... تذکر به شرکت های غیر مجاز · ممنوعیت استفاده از استامپ .... صبا مهر تالش. طاهره کرمدوست  ...
sabakarbar.ir
جدید رزومه شرکت.cdr - خانه تعمیرات ایران
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺒﺎ ﮐﺎرﺑﺮ دﻟﺘﺎ ( ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﯾﺮان )ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي اداري ،در ... ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﯾﻦ و ﺻﺒﺎ ﻣﻬﺮ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺗﻬﺎي اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ.
fa.wikipedia.org
باشگاه صبا باتری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
باشگاه فرهنگی ورزشی صبا باتری یک باشگاه ورزشی تحت پشتیبانی مالی شرکت باتری‌سازی نیرو وابسته به وزارت دفاع ایران در تهران بود. این باشگاه در سال  ...
acca.ir
بلک لیست دارایی ۱۳۹۴۱۰۰۵
26 دسامبر 2015 ... 10, 0, شركت تولیدی و صنعتی روستا ماشین میانه به شماره اقتصادي, ####21, 445696, سید محسن, میرمجیدی, آرین گداز, ####, تهران, ری ..... 119, 138395, حمزه, مشیری, مارال شیمی, ####, تهران, تهران, تهران ..... تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیراز شمالی خیابان دانشور شرقی پلاک 26 ...
www.evat.ir
Black List
شناسه, نام, نام خانوادگی, نام شرکت/موسسه, شماره اقتصادی, استان, شهرستان, شهر, آدرس. 0 .... شرکت خدماتی بازرگانی تولیدی مهرگان نقش جهان. 0 ..... افق بیکران آریا. 0