شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

سایت شرکت پیلاری گستر

igs.nigc.ir
جلسه 12 - استانداردهاي نفت وگاز
4-2-12. ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﻨﻲ در ارﺗﺒﺎ. ط ﺑﺎ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ. ﻗﺮار ﺷﺪ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ. 13/12/ 91. از. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻼري ﮔﺴﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻠﻮﺳﺮو. " ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل. ﺳﻴﻞ. " ﺑﺎزدﻳﺪ. ﺷﻮد . #### ...

igs.nigc.ir
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي ﮔﺎز ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي
4 مارس 2015 ... ﺳﺎﻟﻪ. ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻲ. ردﻳﻒ. ﺷﺮﻛﺖ. ﺷﻬﺮ. (. ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن. ) ﺗﻠﻔﻦ. /. ﻓﺎﻛﺲ. ﺷﻤﺎره ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ... ﭘﺎرا ﺻﻨﻌﺖ. ﺗﻬﺮان. –. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ. 10. ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ. -. ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﺒﺎرﻫﺎي. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﻤﺮك. -13. ####Tel: #### .... ﭘﻴﻼري ﮔﺴﺘﺮ. ﺗﻬﺮان. –. ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ. –.
www.sgsco.ir
صبا فیلتر تولید کننده انواع فیلتر خودرویی و صنعتی و کشاورزی
ژنراتور کاتر پیلار · اتوبوس آکیا · هوای لودر کاترپیلار ... دعوت به همکاری. شرکت صبا گستر از تمامی متخصصین در زمینه فیلتراسیون دعوت به همکاری به عمل آورد ...
lab.nigc.ir
آزمایشگاه های همکار - سامانه آزمایشگاه پژوهشهای فنی و صنعتی - شرکت ...
آزمایشگاه صنایع پلاستیک جهاد زمزم سنندج www.zamzamplast.com 0871- ####. آزمایشگاه ... آزمایشگاه شرکت کوشش رادیاتور info@koosheshradiator. com ...
www.aftabir.com
بانک اطلاعات شرکت‌های صادرات و واردات - آفتاب
فعالیتهای بازرگانی از طریق امارات متحده عربی. نشانی : ایران، تهران، تهران، امارات متحده عربی راس الخیمه. تلفن : +۹۷۱۷۲۲۷۶۷۲۷ +۹۷۱۷۲۲۸۰۱۰۲ +۹۷۱۵۰۷۶۶۶۵۰۷.
iran-oilshow.ir
سالن 31B
ﺍﻳﻤﻦ ﺗﺎش ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻟﻮﺷﺎﺭﻩ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻳﺮ ﮔﺪﺍﺯ. ﺍﻣﻞ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﺗﺮﺍﻭﻳﺲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺁﻣﻞ ﻛﺮﺑﻮﺭﺍﻧﺪﻡ. ﻣﺪﻳﺮﺳﺎﻟﻦ. ﻓﺮﺍﭘﺎﻛﺲ ﺷﻴﺮﺍﺯ. ﺑﺮﻧﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ. ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﻛﺎﺭوﻧﺴﺮ. ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﺴﺎﺯﺍﻥ. ﺑﺎﺯﻭ. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺎز ﺍﻛﺒﺎﺗﺎﻥ.
exbiz.org
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی
5 مه 2016 ... ۴۱, شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ... ۸۶, شرکت حمل ونقل بین المللی و داخلی بوتان ران ..... ۹۵۸, گروه صنعتی نماماد پاسارگاد.
www.arzeshmand.com
گاز، پالایش و پتروشیمی - ارزشمند، بانک اطلاعات شرکت ها، صنایع و ...
شرکت بازرگانی پتروشیمی, مصطفی طهرانی صفا, ٨٨٨٨١٧٢٦. ارکان گاز, محمد حسن ..... پارس شیان, اصغر شمسیانی, ٢٢٨٦٦٩٩٠ ...... آویژه پالایش, محمود تازه رو, ٤٤٤٦۵٦٤۵-٧ .
eservices.gilan-nezam.ir
ثبت دفتر - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان
و تایید نهایی می توانید در صورت لزوم شماره عضویت اعضای دفتر طراحی یا سازنده حقوقی را وارد نمایید. در صورتیکه ماهیت (نوع فعالیت مهندسی تعریف شده در سیستم)  ...