شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آجین خاورمیانه


www.imiyazd.ir
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان یزد - اعضای خانه مدیران
مدیر عامل شرکت تولیدی لامپ بهنور یزد, #### ... مدیرکارخانه آتین بین الملل و مدیر داخلی شرکت آجین خاورمیانه (پستیژ), #### ...
www.ssu.ac.ir
فهرست prps واحدهای تولیدی مواد غذایی وبهداشتی سال 93
وضعیت رتبه. شهر. /. شهرستان. شرکت آرد روشن یزد. غذایی. غالت. 972. A. یزد. شرکت پاکنوش یزد. غذایی. بسته بندی. 964. A. تفت. آجین خاورمیانه. غذایی. بسته بندی.
www.pisteej.com
پستیژ: صفحه اصلی
اولین شرکت با هدف راه اندازی مجموعه ای کم نظیر جهت تولید و بسته بندی است . پسته ها در جعبه های کادویی و بسته بندی های فلزی، مقوایی مناسب برای همه ی سلیقه ها می ...