شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آذرکوره


www.nirookala.ir
توليد كننده - سازنده قطعات حسب مورد - دايركتوري شركت ها
نام شركت: آذر کوره. زمینه فعاليت ... نام شركت: مهندسي و ساخت پره توربين مپنا- پرتو. زمینه فعاليت ... نام شركت: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور.
www.sid.ir
Archive of SID
20 جولای 2016 ... ﻟﯿﺘﺮي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ آذرﮐﻮره. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺷﺎرژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاز. وي دﯾﺠﯿﺘﺎل وزن ﺷﺪه و درون. ﺑﻮﺗﻪ. ي ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ ﺷﻤﺎره. 6. ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﻮﺗﻪ درون ﮐﻮره ﺟﺎي. ﮔﺬاري ﺷﺪه و. ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ...
iranlabexpo.ir
لیست محصولات - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
کیت سختی مدل : ازمایشگاهی کیت سنجش سختی شرکت شیمی صنعت واهب ... در پلاسما به روش به روش Real-Time PCR مدل : RUO کیت تشخیصی شرکت تکاپو زیست.
khatam.modares.ac.ir
لیست تجهیزات و خدمات - دانشگاه تربیت مدرس
آب دیونیزه - کارخانه سازنده: FNR8 - هستاران طب - ایران - مسئول: کریم عونی - آزمایشگاه ..... شرکت فناوری شریف - مسئول: محمد طاهری تبار - ازمایشگاه موتور و پیشرانش.
bitlab.shahroodut.ac.ir
لیست تجهیزات و خدمات - دانشگاه صنعتی شاهرود
دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک - کارخانه سازنده: شرکت فناوری خلا کهربا ... میکروسکوپ نیروی اتمی AFM - کارخانه سازنده: شرکت آرا پژوهش - مسئول: محمد مهدی شهیدی ...
iranfair.com
صنعت چهارم - مجتمع پارس - نوروزی - 2 - شرکت سهامی نمایشگاههای بین ...
13, 11, شرکت نوین طیف پرتو گستر, ####, تهران - تهران - جلال آل احمد ...... 255, 253, شرکت مهندسی محققان یاسین, ####, تهران - تهران - خیابان آزادی- ...