شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آرد آردینه

www.hamedaniec.ir
ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬ - شرکت شهرک های ...
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي. ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرا. ﻃﺮح. اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. آرد. ﺻﻔﺤﻪ. 1: ﺷﻤﺎره ﺑﺎزﻧﮕﺮي. 00. ﺗﺎرﯾﺦ ..... آردﯾﻨﻪ. ) ، ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ. (. ﺟﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﮏ. ) ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . آﻧﺪوﺳﭙﺮم. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ و. 80.

www.ardineh.com
شرکت آردینه
شرکت تولید نشاسته و گلوکز آردینه ... شرکت آردینه از سال 1376 فعالیت خود را در جهت بکارگیری مدرنترین و مجهزترین ماشین آلات تولید نشاسته ... اصفهان، گلدشت، بلوار ابوذر خیابان،میدان بسیج، حافظ غربی; ########; فاکس:  ...
www.issia.ir
شرکت نشاسته آردینه - انجمن صنفی و صنعتی صنایع گلوکوز ...
شرکت آردینه شركت آردينه از سال 1376 فعاليت خود را با بكارگيري مدرنترين و مجهزترين ... اصفهان-گلشهر-بلوار ابوذر-ميدان بسيج-خيابان حافظ غربي-شركت آردينه.
fdo.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | فهرست كارخانجات ...
6, کارخانه سرکه سازی سید محمد میرباقری, 5108, سرکه, جاده قدیم قم- تهران-بعد از پل ..... 115, شرکت رامشین ترد, 7103, ارد سوخاری-نان سوخاری-بسته بندی برنج ...
fdo.lums.ac.ir
ليست واحدهاي توليدي
27, 24, تینا ظرف بروجرد, ", بروجرد – جاده ملایر, علیرضا کازری ... 53, 50, شرکت صنایع غذایی مهر, انواع ماکارونی, بروجرد-کیلومتر 6 جاده اراک ... 63, 60, شرکت می خوش زاگرس, ترشك و لواشك, بروجرد - شهرک صنعتی ، روبروی کوشش کاران, علی روزبهانی.
iranfair.com
Sheet1 - شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
16 سپتامبر 2016 ... 21, 19, شرکت مروارید کویر ایوانکی ( شکلات برنوتی), تولید شکلات .... 69, 67, شرکت کیک اکباتان, تولید کننده انواع کیک لایه ای و سوییس ...