شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت آنزیمهای صنعتی ایران


stp.um.ac.ir
ایده محوری شركت ريز مولكول دانا - مرکزرشد دانشگاه فردوسی مشهد
شركت ريز مولكول دانا. عنوان ایده محوری: توليد آنزيم هاي صنعتي و ارائه خدمات مولكولي ... ديدگاه ها و روش هاي معمول در صنايع وابسته به آنزيم ها، داروها و مواد شيميايي با منشاء بيولوژيک و عرصه هايي چون تشخيص بيماري ... دانشگاه ایران|دانشگاه فردوسی مشهد ...
fdo.tums.ac.ir
فهرست آزمايشگاههاي مجاز ( مراکز تولیدی) تأييد صلاحيت شده
شرکت عطر آگین. -. -. تهران. -. میرداماد بین مدرس و. آفریقا شماره. ####. ########. تولیدی بازرگانی. بوشهر. صدیقه جعفری. صدیقه درویش.