شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ارشیا داروی نوین ایرانیان


www.arshiadrugdistr.com
About Us
شرکت ارشیا داروی نوین ایرانیان در سال 1388 فعالیت خود را در شهر تهران به عنوان یکی از شرکت های توزیع سراسری دارو آغاز کرد و پس از سال 1390 به منظور توسعه ...
fdo.tums.ac.ir
شرکت های پخش سراسری
نام شرکت توزیعی. آدرس. 1. مشاء طب ... به پخش داروی. بهشهر ... 16. ارشیا داروی نوین. ایرانیان. تهران ، خیابان آیت اله کاشانی، نبش خیابان مهران، پالک. 22. ساختمان الوند ...
fdo.mui.ac.ir
ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺩﺭﺱ- ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﯽ ﻓﺎﮐﺲ ﺷﻤﺎﺭ
ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ. ﺁﺩﺭﺱ- ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﯽ. ﻓﺎﮐﺲ. ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻣﺠﺎﺯ. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ. ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﯽ. ﻧﺎﻡ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ .... ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ- ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ- ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﺸﻢ- ﺟﻨﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ... ﺍﺭﺷﯿﺎ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻮﯾﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ.
fdo.mui.ac.ir
فرم ارزشیابی شرکتهای توزیع - معاونت غذا و دارو
دارای نمایندگی (تعداد شرکت پخش استانی طرف قرارداد). (+/-) ... (تخلفات عمده شرکت در توزیع داروهای غیرمجاز، تاریخ گذشته، ارائه دارو با .... ارشیا داروی نوین ایرانیان ...
www.arshiadrugdistr.com
Arshia Darou Novin Iranian
شرکت ارشیا داروی نوین ایرانیان. واضح است که در زنجیره داروئی هر کشور از مرحله تولید تا رسیدن دارو به دست مصرف کننده یکی از مهمترین حلقه ها، توزیع درست، به ...
apesf.ir
شرکت های عضو انجمن صنعت پخش استان اصفهان
8, آریا پخش نقش جهان, رضا آحسینی, بهداشتی/آرایشی, استانی, ####, ####, آسان پخش روناس, کیامرزی, بهداشتی/آرایشی, استانی, 0, 0. 10, امین جی , احمد .... 144, گل سازه سازه های صفاهان, مهران عباسپور, غذایی/بهداشتی, استانی, ####.
www.eltiampharm.com
دارو، پخش دارو، توزیع دارو، دارو ایران-شرکت پخش داروی التیام
شرکت پخش داروی التیام،فعالیت خود را در زمینه توزیع سراسری دارو‌های داخلی، مکمل‌های ... التیام که در حال حاضر با چندین شرکت‌ بزرگ دارویی هم‌چون داروسازی خوارزمی، ...
fdo.iums.ac.ir
تقسیم بندی دانشگاهی شرکتهای پخش دارویی - معاونت غذا و دارو
لیست اسامی شرکت های پخش سراسری دانشگاه تهران. email, تلفن, آدرس دفتر, نام شرکت. info@arshiadrugdistr.com ... info@jmd.ir, ####, اهواز ، کیــــان آباد ، خیابان 19 شــــرقی پـلاک 20, دارو گستر جندی شاپور, 10. info@dayadarou. com ...
www.evat.ir
Black List
شناسه, نام, نام خانوادگی, نام شرکت/موسسه, شماره اقتصادی, استان, شهرستان, شهر, آدرس. 0 .... شرکت خدماتی بازرگانی تولیدی مهرگان نقش جهان. 0 ..... افق بیکران آریا. 0