شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان


096440.ir
ﻣﺸﺘﺮﻙﮔﺮﺍﻣﻲ: ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮ - 096440
22 ا کتبر 2012 ... ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﮕﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ. ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ 1378 ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 1379، ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ. ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ...
www.refahiranian.ir
امداد خودرو رفاه ایرانیان
معرفی شرکتشرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان بعنوان اولین شرکت تعاونی امداد خودرو فرا استانی برابر قانون بخش تعاون تشکیل و راه اندازی گردیده ...
www.64026.ir
باشگاه هواداران رفاه ایرانیان
وی صدور مجوز برای شرکت‌های خصوصی امدادرسان را عاملی برای کاهش کار امداد ایران ... مدیرعامل شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان با تشریح طرح جدید این شرکت برای ارائه ..... ساوه، قم، فيروزکوه، پرديس، لواسان و سمنان به صورت رفت و برگشت داير شده است.
www.kermanmotor.ir
وب سایت رسمی شرکت کرمان موتور
طرح امداد محصولات کرمان موتور در ایام رحلت .... فقدان از دست دادن مرحوم شادروان مهندس مجلسی یکی از استوانه های گروه صنعتی کرمان خودرو در واژه ها نمی گنجد. ..... 2 نفر از خریداران به صورت نمادین کلید خودرو خود را از مدیران ارشد دو شرکت تحویل گرفتند.