شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ایران فرمیکو

www.tceo.ir
استاندارد 1 - 2909 - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
ﺳﺮاﻣﯿﮏ. ) ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ. اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ. اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن. ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺘﻦ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق. ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺒﺮز ﺑﺘﻦ. ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﻓﺮﯾﻤﮑﻮ. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﺑﺘﻦ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد. -. ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

ici90.cnf.ir
دومین کنفرانس ملی بتن ایران و هشتمین همایش روز بتن
دكتر محسن تدين رياست هيأت مديره انجمن بتن ايران - آقاي علي اصغر كيهاني مديرعامل مجتمع توليدي – تحقيقاتي ايران فريمكو - مهندس ناصر تركش دوز مديرعامل شركت ...
www.iranrd.net
مشاهده اطلاعات شركت | IranRd - ایران فریمکو
ایران فریمکو. زير مجموعه: صنایع معدنی. مدير عامل: مصطفی ملک سیر. مدير R&D: جاوید خطیبی طالقانی. استان: تهران. شهر: هشتگرد ...
iranframeco.com
Iran Frame Co – Concrete Pre Cast & Ready Mix
ع لاوه برآن ایران فریمکو همواره با مشارکت در تدوین استاندارد های ملی ایران درصدد ... کفپوش و جداول بتنی-شرکت ماموت دیزل • پروژه اجرایی عملیات احداث باند کندرو در ...
www.aptusiran.com
شرکت آپتوس ایران
شرکت ساختمانی،تولیدی و تحقیقاتی آپتوس ایران تولید کننده بتن آماده در کرج با بیش از 30 سال تجربه در تولید بتن اماده.
ifco-ua.ir
درباره مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو
پیام تبریک ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو به مناسبت کسب مقام اول و سوم مسابقات بتن کشور-دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ...
www.09128989113.com
مجموعه کتابهای زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایرانی |
کتاب کره اژدهای خفته نویسندگان:سلطان حسین فتاحی(بنیانگذار شرکت صنایع امرسان) و .... کارآفرینی به شیوه علی اصغر کیهانی بنیانگذار شرکت ایران فرمیکو و  ...
ici89.cnf.ir
دریافت خلاصه مقالات
ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رازي. ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. : اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ اﻳﺮان. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي. -. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺮان ﻓﺮﻳﻤﻜﻮ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﺎب ﻗﺪس. ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻤﻲ ﺳ. ﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺘﻦ اﻳﺮان. ﻧﺎﺷﺮ. : اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ اﻳﺮان، ...
www.keihani.com
وب سایت شخصی علی اصغر کیهانی بنیان گذار صنعت بتن ایران
دانشگاه علمی کاربردی ایران فریمکو ... مهندس علی اصغر کیهانی ، مدیر عامل مجتمع ایران فریمکو و پارس لانه که سال‌ها است عنوان بنیان گذار صنعت نوین ایران را یدک ...
111.ir
ثروتمندان و کارآفرینان ایران - وب سایت اقتصادی 111
مدیر عامل شرکت بین المللی استراتوس/مدیر عامل بانک اقتصاد نوین/بنیانگذار بنیاد .... از کارشناسان مالی و کارآفرینان بزرگ استان یزد که از سال 1378 وارد بازار کار ...