شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت ایریتک استخدام

banki.ir
دعوت به همکاری شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) - بانکی
کارفرمای شرکت ایریتک اگهی استخدام دعوت به همکاری شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) .را منتشر کرد استخدام.

www.irantalent.com
Jobs By Iran International Engineering Company (IRITEC ...
About Iran International Engineering Company (IRITEC) IRITEC oil, Gas and petrochemical business unit is handling large scale projects in oil , gas and ...
dehvand.ir
استخدام ایمنی - استخدام دهوند
استخدام در شرکت ایریتک. ایریتک IRITEC آگهی دعوت به همکاری شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک) به منظور تأمین نیروی انسانی خود مطابق جدول زیر دعوت به ...
www.iritec.com
:: I R I T E C :: | گروه ایریتک
گروه ایریتک. نمایه, شرکت عضو گروه ایریتک. ایراسکو. ایریکا. بیدک. آیمکو. پامیکو. شرکت صنایع ساخت ایکا. ایکا. توکا بتن. ایمپادکو. فولاد پایا. فولاد متیل.
www.estekhtam.com
استخدام شرکت بین المللی ایران ( ایریتک ) | استخدام
16 دسامبر 2015 ... شرکت بین المللی ایران ( ایریتک ) در استان تهران و شهرستان ها استخدام می کند : عنوان شغلی رشته تحصیلی شرایط احراز کارشناس برنامه ریزی و ...
www.iritec.com
:: I R I T E C :: | صفحه اصلی
ایریتک یک شرکت پیمانکاری عمومی بین المللی - " ... شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)، با بیش از چهاردهه تجربه و برخورداری از مهارت و دانش کارشناسان ...