شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بهرگانسر گناوه


www.sid.ir
Archive of SID
ﺑﻬﺮﮔﺎﻧﺴﺮ. و اﺳﻜﻠﻪ. ﻫﺎي. دﻳﻠﻢ. ، ﮔﻨﺎوه و ﺑﻬﺮﮔﺎن و ﺧﻮر. ﻣﺎﻫﻲ. ﮔﻴﺮي در ﺑﻬﺮﮔﺎن. ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه ..... ﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ا. ﺳﺖ. ، ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﺴﺎﻳﺸ. ﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و. در.
www.iooc.co.ir
منطقه عملیاتی خارگ - پورتال شركت نفت فلات قاره ايران
پورتال شركت نفت فلات قاره ايران. ... میادین نفتی منطقه خارگ به شرح ذيل مي باشند : ... این میدان در 97 کیلومتری منطقه بهرگان قرار دارد و در ابتداء دارای 14 حلقه چاه ...
fa.wikipedia.org
میدان نفتی بهرگانسر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
... (۴۰ کیلومتری شمال غربی گناوه و ۲۸ کیلومتری بندر دیلم)، در منطقه بهرگان قرار دارد. ... منطقه بهرگانسر قدیمی‌ترین منطقه نفتی دریایی ایران به شمار می‌آید. ... بعنوان اولین میدان نفتی دریائی خلیج فارس با مشارکت شرکت آجیپ ایتالیا کشف شد و ...
www.azarsimab.com
آذرسیماب > AboutUs > Join - شرکت آذرسیماب
... برای سایتIOEC واقع در خرمشهر از شرکت بیرو وریتاس(BUREAU VERITAS) ... ایران; رضایت‌نامه اجرای شمع‌های درجا، اسکله و بتن عرشه در بندرعباس از شرکت ...
boushehr.mcls.gov.ir
شرکت های تعیین صلاحیت شده سال 91
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ. ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ. ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻧﺸﺎﻧﯽ. ﺗﻠﻔﻦ. ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﺷﺪه اﺳﺖ . #### ... دﯾﺮ. –. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﯿﺪري. –. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻟﻔﯿﻦ. ####. √. √. 7. دﮐﻞ درﯾﺎ. ########. ﻋﺒﺪاﻟﻤ .... ﻟﯿﺎن ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ. ####/ ..... آرﯾﺎ اﻣﯿﺮ درﺧﺸﺎن. #### .
www.iooc.co.ir
منطقه عملیاتی بهرگان - پورتال شركت نفت فلات قاره ايران
این میدان در 56 کیلومتری غرب منطقه بهرگان قرار دارد و شامل‌: یک مجموعه سکوی اصلی و هفت سکوی اقماری و 9 حلقه چاه می‌باشد. نفت سکوی بهرگانسر بوسیله خط لوله 16 ...
iraneconomist.com
6 هزار بشکه نفت به تولید روزانه منطقه بهرگان استان بوشهر افزوده شد
26 ژوئن 2016 ... رئیس منطقه عملیاتی منطقه نفتی بهرگان استان بوشهر گفت: با راه‌اندازی چاه ... به گزارش ایران اکونومیست؛ روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره روز ...