شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بین المللی آیرما


irma.ir
انجمن نگهداری و تعمیرات ایران: Iran Maintenanace Association
جایزه ملی تعالی نگهداری · http://www.irma-award.ir/ ... AWT IMAGE. نشریه بین المللی ... ثبت نام شرکت ها و سازمان های متقاضی و ارزیابان اولین جایزه ملی نگهداری, :: ... View فولاد مبارکه شرکت برتر در گروه فلزات اساسی (دنیای معدن) - ۲۶ ساعت پیش .