شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت بین المللی پترو براسان


www.air-curtain.ir
سوابق نصب پرده هوا و پرده پی وی سی | تولید کننده پرده هوای ایران
جدول زیر نشان دهنده برخی از سوابق شرکت است و برای مشاهده ادامه سوابق، از پایین جدول بر روی دکمه های راست و چپ کلیک ... شركت چاشت آشام, استان تهران – شهر تهران.
www.academia.edu
تخمین میزان قابلیت اطمینان به روش واریانس زمانی در صنایع فراساحل ...
ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺳﮑﻮ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺑﺮاﺳﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ...
www.investinarvand.ir
بهره برداری از شرکت تولید سازه های فلزی فراساحل در منطقه آزاد اروند
شرکت بین المللی پترو براسان تولید کننده و سازنده انواع سازه های فلزی فراساحل در شهرک صنعتی منطقه آزاد اروند به مرحله بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی و ...
mitc.isti.ir
دانلود ... - ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
6-مهندس علیرضا قائمی-مدیرعامل شرکت پتروبراسان. 7-مهندس امین ... ســرمایه نیــز قــدرت چانــه زنــی کشــور در زمینه هــای بین المللــی را افزایــش خواهــد داد. شـفیعی ...
oiciran.ir
انجمن مهندسی دریایی ایران - ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
دعوت از اعضاء حقوقی برای شرکت در همایش سالانه انجمن و سمینارها و جلسات .... سـازه پـازاوار / شرکت مهندسی پژوهش صنعت پرواز / شرکت بین المللی پتـرو بـراسان ...
www.iraname.ir
1395 - انجمن مهندسی دریایی ایران
بازرسي بین المللي هندرسون اینترنشنال - قشم. 24. بازرسی فنی بین ... بین المللی پترو براسان. 31 ..... ارائه و چاپ اطالعات شركت هاي عضو انجمن در سالنامه جديد هر سال.
indonesia.tpo.ir
شرکتها و بازرگانان علاقمند به فعالیت در حوزه اندونزی
حمل و نقل بین المللی. ######## ... بین المللی. پترو براسان .... شرکت های. خدمات بیمه. بیمه های بازرگانی. ############.
www.behsaniso.com
استعلام از مشتریان - ایزو
21, شرکت سازه نما گسترش, طراحی و اجرای پروژه های ساختمان سازی و بازسازی, ایزو 9001:####, سازه گستر سرایش, پوشش دیواری بلکا, استاندارد محصول.
www.mars-co.com
شرکت مهرآوران | برخی از مشتریان پرده هوا
لیست مشتریان شرکت مهرآوران ... شرکت کارخانجات مخابراتی ایران(زیمنس). استان تهران – شهر تهران. بانک ملی .... شرکت صنایع غذایی پورانا. استان تهران - تهران.