شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تعاونی شیر پاستوریزه و فراورده های لبنی ستاره سحر

www.jobiran.com
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ( ﭼﻮﺑﯽ ، ﻟﯿﻮاﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﮑﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﺴﺘﻨﯽ ﻓﻌـﺎل ﻧﻤـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ ... واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ. ﻇﺮﻓﯿﺖ. 1. ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﻌﺎوﻧﯽ. 762. ﻓﺮآورده. ﻫﺎي. ﻟﺒﻨﯽ. ﻫﺎﻟﻪ. آذرﺷﺮق. آذر ﺑﺎ ﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ. ﺗﻦ. 50. 2. ﻣﺤﻤﺪﻋﻼﻗﻪ .... ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه. ﺑﻬﺎران دﺷﺖ ﺗﻔﺖ ... ﺳﺘﺎره ﺳﺤﺮ. ﺷﺎزﻧﺪ. ####. ﺳﯿﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺮوﺳﺘﯽ. ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺎن. ####. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺗﻮ ...

pakdairy.com
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
لبنیات پاستوریزه پاک ، تولید کننده محصولات لبنی و بستنی در ایران.
fdo.nkums.ac.ir
ليست كارخانه هاي داراي پروانه ساخت
20, 3, شركت لبنياتي كوهستان آلاداغ · ####, دوغ بدون چربي گرماديده بدون گاز ... 46, 8, شركت صنايع غذايي فرآورده هاي غذايي آشنا بجنورد(واحد لبني), #### ...
fdo.lums.ac.ir
ليست واحدهاي توليدي
27, 24, تینا ظرف بروجرد, ", بروجرد – جاده ملایر, علیرضا کازری ... 53, 50, شرکت صنایع غذایی مهر, انواع ماکارونی, بروجرد-کیلومتر 6 جاده اراک ... 63, 60, شرکت می خوش زاگرس, ترشك و لواشك, بروجرد - شهرک صنعتی ، روبروی کوشش کاران, علی روزبهانی.
iranfair.com
دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
2 ژوئن 2016 ... 13, 11, شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری, بازرسی کالا, ####, خ مطهری. ..... 169, 167, صنایع غذایی ماهوند خراسان, تولید رب.کمپوت.
pegah.ir
پگاه | شرکت صنایع شیر ایران
شرکت های هلدینگ. پگاه استان ها. پگاه آذربایجان شرقی · پگاه آذربایجان غربی · پگاه اصفهان · پگاه تهران · پگاه ... معرفی شرکت پگاه گلپایگان در فرابورس تهران ...
fgiran.com
مشتریان ما - فن آزما گستر
اینکوباتور, صنایع غذایی, شرکت محصولات دریایی جنوب( تن ماهی ساحل). اینکوباتور, صنایع ... اینکوباتور, آزمایشگاه صنعتی و تولیدی صنعتی, شرکت پادتن طب.
damdaran.ir
دامداران | صنایع لبنی تین - فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شرکت فراورده های لبنی تين با برند تجاری دامداران در ایران،به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای تولید کننده محصولات لبنی.
fdmanagement.sbmu.ac.ir
ليست كارخانجات - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻗﺎي ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ. ﭘﺎﻧﯽ. ﻫﻤﺒﺮﮔﺮوﮐﺒﺎب ﻟﻘﻤﻪ. ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ. 103. ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ روﻧﺎك. ﺳﺎﻧﯽ .... ﭘﻮراﻧﺎ ﺗﺠﺎرت. ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آردي ﺗﺨﻤﯿﺮي. ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ. 165. ﮔﻠﺰار ﺷﺮق اﯾﺮاﻧﯿﺎن. ﮐﯿﮏ. -. ﮐﯿﮏ ﻣﻐﺰدار.
www.foodna.ir
لینکستان شرکت های صنایع غذایی | شبکه خبری صنایع غذایی ایران
لینکستان شرکت های صنایع غذایی. ... شاردین. آرد و صنعت و احسان. آرتا استیل. آریا رول کوشان. آریاناهایدروپونیک · آریا پروژه مدیا ... شکلات ما (شرکت تولیدی ساوه).