شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تعاونی پسته سیرجان


www.mehrnews.com
بازار پسته ایران در دست آمریکا/ رکود در بازار پسته ... - خبرگزاری مهر
16 ا کتبر 2016 ... برداشت محصول پسته و فراوری در سیرجان روستای دارستان خورتن ... از جمله شرکت تعاونی رفسنجان به عنوان بزرگترین تعاونی پسته کاران ایران با ...
www.irannutex.ir
اسامی شرکت کننده گان دوره دوم نمایشگاه
اﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺸﻜﺒﺎر. آﺟﻴﻞ، ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ... 21. ﭘﺮﺷﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن. 22. ﭘﺴﺘﻪ اﻟﻤﺎس ﻛﻮﻳﺮ ﺟﻨﻮب. 23. ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻴﺮﺟﺎن. 24. ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺠﺪ. 25. ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان. 26.
farsi.tpo.ir
کرمان
شرکت مروارید سبز کویر. پسته و مغز. پسته. حمید سام. سیرجان. ####. ####info@morvaridsabz.com. 0. شرکت نهال پسته. رفسنجان. پسته و مغز  ...
www.mehrnews.com
قیمت پسته - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
رفسنجان - نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت ... به صورت یک ردیف در اختیار خریداران، تاجران و شرکت تعاونی پسته قرار داده شود.
www.otagh-bazargani.com
صادر کنندگان نمونه سال 1386
ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ. ﺭﺩﻳﻒ. ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ. ﺁﻗﺎﻱ ﺑﺎﺑﻚ. ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ. 1. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ. ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﭘﺴﺘﻪ ... ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﭼﻴﻦ. 6. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﭘﺴﺘﻪ. ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ. 7. ﭘﺴﺘﻪ. ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﺍﺳﺪﻱ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺴﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ. 8. ﭘﺴﺘﻪ.
www.torbath.ac.ir
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ
13 آگوست 2013 ... ﺗﻠﻔﻦ. ﻓﺎﻛﺲ. ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. (. ﻟﭙﮑﻮ. ) ٠ ۶۶٢ ٣۵١۴۴۵١. ٠ ۶۶٢ ٣۵٠٣٠۵١-٣. ١. ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮوﺟﺮد. ٠۶۶٢-٢۶٠٢٧۵۵.
rppc.ir
شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان
شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان تشكلي مردمي در بخش توليد وصادرات محصولات كشاورزي است كه ميتواند سرمشق ساير بخش هاي توليدي كشاورزي به شمار ...