شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

شرکت تعاونی گلخانه داران اصفهان


gologiahamol.com
شركت تعاوني كشاورزي توليدكنندگان گل و گياه ، بذر و نهال شهرستان آمل
شرکت تعاونی گل و گیاه امل در فروردين سال 1369 توسط عده ای از تولیدکنندگان گل و گیاه شهرستان به ثبت رسیده است. ... header توزيع و فروش بذر، سم ، كود، نايلون پوشش گلخانه بين توليدكنندگان http://travan.ir شرکت نرم افزاری طراوان ... 15, نمايشگاه تكنولوژي كشاورزي اصفهان ..... طراحی وب سایت گلخانه داران و شرکت های تعاونی.
www.ghatreh.com
تسهیلات کم بهره برای توسعه بخش کشاورزی به گلخانه داران پرداخت شود
6 نوامبر 2016 ... قاسمیان با بیان اینکه تسهیلات کم بهره باید به گلخانه داران ارائه شود، افزود: دهاقان یکی ... راه 5 استان واقع شده، اظهارداشت: روزانه بیش از 50 هزار تردد در محور شهرضا به اصفهان انجام می شود. .... استخدام شرکت تعاونی فرش و گلیم تبریز ...
ayousefi.iut.ac.ir
دانشجویان کارشناسی ارشد | Ali Yousefi
بررسي چگونگي ايفاي نقش فروشندگان سموم در منطقه مركزي استان اصفهان و ارزيابي ... ارزيابي سطح آگاهي گلخانه داران و مصرف كنندگان خيار و گوجه گلخانه اي از محصول سالم و ... ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان چهارمحال و ...
www.agri-dehaghan.ir
پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان
سازمان تعاون روستائي ... استان اصفهان/اطلاعیه شماره 1 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص بیماری ... گلخانه داران محترم : ... مسئولين ترويج استان ضمن بررسي روند ثبت سامانه ترويج از شركت سايوان انرژي ... پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ...
www.torbath.ac.ir
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ
13 آگوست 2013 ... ﺗﻠﻔﻦ. ﻓﺎﻛﺲ. ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. (. ﻟﭙﮑﻮ. ) ٠ ۶۶٢ ٣۵١۴۴۵١. ٠ ۶۶٢ ٣۵٠٣٠۵١-٣. ١. ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮوﺟﺮد. ٠۶۶٢-٢۶٠٢٧۵۵.